Vergelijk energie


Voorwaarden


1 De website www.vergelijkenergie.nl is eigendom van Meester Penning.

 

2 Op deze website zijn deze voorwaarden en de privacyverklaring van toepassing. Bezoekers worden geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de privacyverklaring en de deze voorwaarden.

 

3 Het Nederlands recht is van toepassing in de gevallen dat er een geschil voortkomt uit deze voorwaarden of de privacyverklaring.

 

4 Meester Penning stelt de inhoud van vergelijkenergie.nl met zorg samen, maar kan niet garanderen dat de verstrekte informatie te allen tijde correct is. Evenmin garandeert Meester Penning dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website. Meester Penning accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit direct of indirect gebruik van haar website.

 

5 Op vergelijkenergie wordt verwezen naar informatie en websites van energieaanbieders, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door Meester Penning niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Meester Penning heeft daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

 

6 Verspreiding, vermenigvuldiging of publicatie van de informatie afkomstig van vergelijkenergie.nl, anders dan door Meester Penning verkregen via openbare publicatie door derden energieleveranciers, is niet toegestaan zonder vooraf gegeven uitdrukkelijke toestemming van Meester Penning.

 

7 Met deze website zijn twee doelen gemoeid. In de eerste plaats wordt de mogelijkheid geboden om te besparen op de energielasten door een tariefvergelijking te maken onder alle aanbieders van een 3 jaar vast product. In de tweede plaats worden er leads gegenereerd voor een of meer aanbieders van deze overeenkomsten. Op dit moment werkt Meester Penning samen met energieleverancier Electrabel Nederland Retail B.V.
 Binnen 1 minuut een handig, overzichtelijk rapport